Welcome

Welcome to Lao Civil Society “Knowledge and Information System (KIS)”. KIS is an open information platform to serve stakeholders contributing to development in Lao PDR. KIS is aimed at Lao Civil Society Organisations and others seeking to interact with them including International Non-Governmental Organizations, Development Partners, donors, and consultant/individuals working in this sector.

latest news

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳໂຄງການ ພັດທະນາຄຸນະພາບການສືກສາແລະໂພຊະນາການແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນປະຖົມ” ຢູ່ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານສົມສະອາດໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການ ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ເຊື່ອມໂຍງກັບໂພຊະນາການທີ່ມີຄຸນນະພາບແບບຍືນຍົງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສີວິໄລ ອິນທະລືໄຊ ກຳມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊບູລີ, ທ່ານ ຖາວອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານ ພູສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສືກສາທິການ ແລະກິລາເມືອງ. […]

Orientation Meeting to present on project procedure (Connect Project)

On March 12, 2020, at Langlan School in Kham District, Xiengkhuang Province Chaired by Mr. Khampao Thepphonesay the Presidentof the Lao Disabled People Association in  Xiengkhuang […]

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ TWG ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້: “ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ”

ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫ້ອງວ່າການເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ “ປັດໄຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກໃນເມືອງປະທຸມພອນ” ຈັດໂດຍ ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດສາຂາຈຳປາສັກ. ໃນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 53 ຄົນ ເຊິ່ງມາຈາກ ສະມາຄົມຕ່າງໆໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ, ພາກລັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງສະມາຄົມ ແລະ ພາກລັດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພສະນາການ, ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນກິດຈະກຳນຶ່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ່ສອງ […]

Capacities Development Opportunities

Title Organisation Sectors Deadline
CFLI Calls for proposals: 2020 Open calls Canada Fund for Local Initiatives Education, Income Generation & Economic Development, Social Development 10/04/20
The GEF Small Grants Programme call for proposal the Laos UNDP-GEF Agriculture, Forestry & Fisheries, Natural Resources & Ecology 06/03/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ/CEGGA Small Grants Call for Lao CSOs’ Project Ideas GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
CEGGA Small Grants – Call for Applications GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology, Social Development 30/08/19
Lao Culture Fund call for applications open the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) 30/08/19

Job Opportunities