ສປປ ລາວລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ສປປ ລາວລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສະບັບທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ 
———————————–

ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ ໃນການຫຼຸດອັດຕາສ່ວນຂອງຄົນທີ່ຂາດສານອາຫານໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ການບັນລຸການເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ; 92 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດ ມີໄຟຟ້າໃຊ້; ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ; ແລະ ຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ຫຼຸດລົງ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕະຫຼອດທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ.” ນີ້ເປັນບາງຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສຳເລັດຢ່າງອັດສະຈັນ ທີ່ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ປະຊາຄົມໂລກໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສູງ ຢູ່ທີ່ນິວຢອກມື້ວານນີ້! ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳຄະນະຜູ້ແທນລາວທັງໝົດສຳລັບການເຮັດວຽກທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈສະບັບທຳອິດ! ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາສະເໜີຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີໂລກ, ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນກະລຸນາກົດລິ້ງຕໍ່ໄປນີ້! http://www.la.one.un.org/…/news-and…/396-2018-07-18-02-40-30

——————————

ແຫຼ່ງຂ່າວ: United Nations in Lao PDR