ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

 

ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ໂຄງການຕ່າງໆຕາມຂະແໜງການ, ການປະກາດວຽກງານ ແລະ ບັນດາຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການພັດທະນາ.

 

ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ຮັບສິດນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ ລົງທະບຽນ (ລົງທະບຽນຟຣີ) ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານລົງ ທະບຽນ ແລ້ວ ທ່ານ ສາມາດປະກາດຂ່ານສານຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດປ້ອນເອກະສານເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອແບ່ງ ປັນກັບພາກສ່ວນອື່ນ ໂດຍອີງຕາມປະເພດຜູ້ນຳໃຊ້ຂອງເວັບ ທີ່ທ່ານລົງທະບຽນ.

 

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານມີຄຳຖາມ ຫລື ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບນີ້, ທ່ານ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ ຜູ້ບໍລິຫານເວັບຂອງພວກເຮົາ

ແຜນທີ່ຂໍ້ມູນໂຄງການ

ທ່ານສາມາດ ຄລິກໃສ່ແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຕາມຂະແໜງການ ແລະ ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນລາວ.

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທຶນ

ເຫດການ & ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ

ປະກາດວຽກງານ

Deadline Job title Organization Name ປະເພດຕຳແໜ່ງ
March 1, 2020 Call for Expression of Interest for Capacity Development Service Providers to support Civil Society Organisations in Lao PDR Cord laos Consultancy