ເປີດບໍລິການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢູ່ ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ/Free cataract surgery

Event

Information Of Organizer

Organizer of the event
ສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຮງໝໍແຂວງ ຢູນນານ,ສປປ ຈີນ.
Types of Events
Others
Contact organizer
ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ
Telephone
021 620473
Date Post
December 5, 2018

Information About the Event

Title of event
ເປີດບໍລິການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢູ່ ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ/Free cataract surgery
Event detail
ສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງຂ່າວການເປີດບໍລິການຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຢູ່ ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-21 ທັນວາ 2018. ເຊິ່ງກິດຈະກຳໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຮງໝໍແຂວງ ຢູນນານ,ສປປ ຈີນ. ໂທສອບຖາມເພີ່ມເຕີມ 021 620473. ກະລຸນາແບ່ງປັນຂ່າວສານນີ້ຕໍ່ດ້ວຍ ຂໍຂອບໃຈ. Hello all, We would like to share the information on Free cataract surgery at the ophthalmology Centre in Thongpong during 17-21 December 2018, supported by Yunnan Provincial Hospital, the People’s Republic of China. For more information, please call to 021 620473.  
Province
Venue

Language
Lao
Translation
Cost
free
Criteria of Participants (target groups)

ທຸກຄົນ

All

Period
December 17, 2018 to December 21, 2018